..:: وبلاگ تخصصی آموزش عربی ::..

بارم بندي در س عربي (1) متوسطه«عمومي»

 

الف) ترجمه عبارتها ودرك وفهم متون(11 نمره)

 (مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول،دوم وشهريور)

رديف

                               عنـــــــــاويـــــن

نمره

1

ترجمه عبارتها : شامل متن درسها ،تمرينات و..........(لِلتّــَرجمــــة)

3

2

طرح سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه (عَيِّـن التَّرجمـةَ الصَّحيحـةَ)

5/1

3

تهيه متن كوتاه و «سؤالات درك مطلب». (إقراْ النَّصَ التّالي ثُمَّ اَجِبْ عَن الاَسئلةِ)

5/2

4

تصحيح اغلاط ترجمه.(صَحِّـح الاَخـطاء َفي التَّـرجمـةِ)

2

5

شناخت معاني ومفاهيم واژه ها ازقبيل:1)عربي به فارسي    2)فارسي به عربي  3)مترادف        4)متضاد

1

6

طرح سؤال آزاد در زمينه ترجمه ويافتن ترجمه كلمات از طريق كلمات هم خانواده مانند:(اَكمِل الفراغ.........)

5/.

7

تعريب (تبديل جمله فارسي به عربي)

5/.

 

ب) كاربرد قواعد در عبارتها(9نمره)

نوبت اول:

رديف

               عنـــــاوين

نمره

1

ياد آوري شامل:شناخت افعال وكاربرد صيغه هاي مختلف آن، اعراب كلمات، ضمير

5/2

2

ثلاثي مزيد

25/2

3

جامد ومشتق

25/2

4

التحليل الصرفي (تجزيه)

1

5

اضواء قرآنيه وفي رحاب نهج البلاغه.

1

  نوبت دوم:

رديف

                                   عنـــــــاوين

نمره                         

1

شناخت افعال مجرد ومزيد وكاربرد صيغه هاي مختلف آن.

1

2

ضمير

75/0

3

موصول

5/0

4

معرب ومبني

75/0

5

جمله فعليه (فعل وفاعل ،مفعول به وجار ومجرور)

1

6

جله اسميّه (مبتدا وخبر)

1

7

التحليل الصرفي والاعراب.(تجزيه وتركيب)

2

8

التشكيل (حركت گذاري)

1

9

اضواء قرآنيه وفي رحاب نهج البلاغه

1

 

شهریور:

 نمره

عناوین

1

1-شناخت افعال مجردومزیدوکاربرد صیغه های مختلف آن  

75/0

2-جامدومشتق                                                                                                                                   

75/0

  3-ضمیر

5/0

4- موصول

5/0

5-معرب ومبنی

1

6-جمله فعلیه(فعل وفاعل ومفعول به و جارو مجرور-----)

1

7-جمله اسمیه(مبتدا و خبر و.........)

2

8-التحلیل الصرفی والاعراب

5/0

9-التشکیل

1

اضواء قرآنیه،فی رحاب نهج البلاغه

 تذکرات:

1-در نوبت دوم 5/2 نمره ازبند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود0

2- در طرح سؤالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود واز دادن عین عبارت

های کتاب خوداری شود0


 

بارم بندي درس عربي(2)سال دوم رشته هاي غيرعلوم انساني

نمره

عناوين

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم وشهريور)

الف- ترجمه عبارت ها
 و درك و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرينات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه باتوجه به الگوي كتاب

5/2

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4-  تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:
- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن.
- دادن واژه هاي فارسي و خواستن معادل عربي آن.
- دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

5/0

6-  طرح سؤال آزاد در زمينه ترجمه،مانند :اكمل الفراغ …يافتن ترجمه كلمات از طريق كلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعريب

نمره

عناوين

نوبت اول :

ب- كاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

1

1- معرفه و نكره

5/2

2- اعراب فرعي

1

3- اعراب تقديري و محلي

5/1

4- صفت و مضاف اليه

2

5- التحليل الصرفي و الاعراب

1

6- التشكيل

نمره

عناوين

نوبت دوم :

5/0

1- معرفه و نكره

1

2- اعراب فرعي ، تقديري و محلي

5/0

3- عدد

5/0

4- صفت و مضاف اليه

75/1

5-  اعراب فعل مضارع

75/0

6-  معلوم و مجهول

1

7-  افعال ناقصه

75/0

8-  حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس

75/1

9- الاعراب والتحليل الصرفي

5/0

10- التشكيل

نمره

عناوين

شهريور :

5/0

1- معرفه و نكره

1

2- اعراب ظاهري (اصلي و فرعي )

75/0

3- اعراب تقديري و محلي

5/0

4- صفت و مضاف اليه

5/1

5- اعراب فعل مضارع

75/0

6- معلوم و مجهول

5/0

7- افعال ناقصه

5/0

8- حروف مشبهه بالفعل

2

9- الاعراب والتحليل الصرفي

1

10- التشكيل

تذكرات :

1ـ در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندي به نيمه اول كتاب اختصاص داده شود .
2ـ در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.

 

 

+ نوشته شده در  2011/5/22ساعت 8:12  توسط l | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای استفاده عزیزان دانش آموزطراحی گردیده است امیدوارم که توانسته باشم سهم کوچکی درحل مشکلات این درس داشته باشم وعزیزان بانظرات خوبشان مشوق خوبی برای ادامه ی راه باشند .
سوابق کاری :
مدرس کلاس های کنکور درآموزشگاههای تهران وکرج
دبیررسمی آموزش وپرورش
سرگروه آموزش عربی وزارت آموزش وپرورش وسازمان طی سالهای متمادی
نویسنده کتابهای کارعربی وکتاب کنکور
دبیردبیرستانهای غیرانتفاعی درتهران وکرج
طراح سوالات مختلف باآزمونهای مختلف کشوری
برگزاری همایش های مختلف کنکور درسراسرکشور
برگزاری کلاس های نیمه گروهی وخصوصی درزمینه کنکور وتقویتی
برگزاری کلاسهای تست زنی پیشرفته
برگزاری کلاسهای مهارت ترجمه
ارسال جزوات مختص کنکورومهارت تست زنی به سراسرکشور
ارسال جزوات مختص امتحان نهایی سال سوم دبیرستان
برای هماهنگی جهت ثبت نام درکلاسهای مختلف یاهمایش های کنکوری ویا اگاهی ازشیوه ی ارسال جزوات لطفاباشماره زیرتماس حاصل فرمایید
ایمیل شخصی برای اظهارنظرات شخصی :
تماس ضروري :09372615453
mahfrozan@yahoo.com

نوشته های پیشین
دی 1393
مهر 1393
شهریور 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آبان 1392
مهر 1392
مرداد 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
مرداد 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
مرداد 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آرشيو
آرشیو موضوعی
مطالب عمومی
کنکور ریاضی تجربی وهنر
کنکورانسانی
قواعد اول راهنمایی
قواعد دوم راهنمایی
قواعد سوم راهنمایی
قواعد اول دبیرستان
قواعد دوم دبیرستان
قواعد سوم دبیرستان
قواعد دوم انسانی
قواعد سوم انسانی
قواعد پیش دانشگاهی انسانی
نمونه سوالات دوم راهنمایی
نمونه سوالات سوم راهنمایی
نمونه سوالات اول دبیرستان
نمونه سوالات دوم دبیرستان
نمونه سوالات سوم دبیرستان
نمونه سوالات دوم انسانی
نمونه سوالات سوم انسانی
نمونه سوالات پیش دانشگاهی انسانی
اختبرنفسک اول راهنمایی
اختبرنفسک دوم راهنمایی
اختبرنفسک سوم راهنمایی
اختبرنفسک اول دبیرستان
اختبرنفسک دوم دبیرستان
اختبرنفسک سوم دبیرستان
اختبرنفسک دوم انسانی
اختبرنفسک سوم انسانی
اختبرنفسک پیش دانشگاهی انسانی
پرسش وپاسخ
پیوندها
آموزش زبان انگلیسی
وبلاگ ادبيات فارسي خانم تعالي
وبلاگ آموزشی محمدانوری
عربی اول دبیرستان
آموزشیzeinabteachs
وبلاگ علمی
سایت تخصصی آموزش عربی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاینبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب